Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in hun laatste levensfase. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden/weken van iemands leven.

Door de werking van klankschalen kunnen mensen meer tot zichzelf komen en kan er daardoor een vorm van rust ontstaan. Vanuit deze rust komen mensen in een ontspanning die velen als een weldaad ervaren.

Op deze momenten gaat het niet meer om genezing maar om ontspanning.